Agroliga – rekordowy rok

Wstęp

Agroliga to notowana na NewConnect spółka rolnicza z Ukrainy, która jest jedną z najniżej wycenianych spółek na polskiej giełdzie. Poza czynnikami ryzyka związanymi z krajem działalności i byciem na małej giełdzie (plus niskiej płynności akcji) polityka informacyjna spółki wydaje się dość uboga – przynajmniej jeśli spojrzymy na raporty ESPI/EBI. Oficjalnym kanałem Agroliga publikuje właściwie tylko raporty okresowe i wymagane komunikaty (np. o zwołaniu WZ).

Jeśli jednak wejdziemy na stronę spółki, znajdziemy tam dość dużo informacji ze spółki oraz rynku: http://agroliga.com.ua/pl/category/news/

Sama spółka fajnie się rozwija i w ostatnich latach zakończyła kilka kluczowych inwestycji, których efekty już widać w tegorocznych raportach:
– Zakład ekstrakcji oleju uruchomiony we wrześniu 2018 roku, pełna wydajność osiągnięta w Q1’2019 (180 tys. ton rocznie)
– Elektrociepłownia uruchomiona w lipcu bieżącego roku

Zmiany jakie zaszły w spółce na przestrzeni lat świetnie obrazują zdjęcia pod tym newsem: http://agroliga.com.ua/pl/2019/10/09/oil/

Wyniki spółki

Spółka właśnie zaraportowała wyniki za Q3 2020 i już wiemy, że będzie to rekordowy rok – na ten moment przychody za 3 kwartały wynoszą €58m (wobec €50m za cały zeszły rok), a zysk operacyjny wynosi €7.8m (wobec €7.9m za cały zeszły rok). Poniżej wyniki w ujęciu kwartalnym:

Źródło: Raporty finansowe spółki

Skokowy wzrost wyników w Q4’2019 związany jest z uruchomieniem zakładu, o którym piszę powyżej. W zysku operacyjnym za Q3’20 dodatkowo widoczny jest efekt uruchomienia elektrociepłowni ale niestety spółka nie podaje wpływu tej działalności na wyniki. Historycznie Q4 był najmocniejszym kwartałem dla spółki i możemy się spodziewać, że tak też będzie w tym roku.

W swoich analizach bazuję na zysku operacyjnym, ponieważ pomija on wpływ różnic kursowych i lepiej odzwierciedla działalność operacyjną spółki. Agroliga swoje aktywa wycenia w hrywnie, natomiast raportuje w euro, w związku z czym wartość tych aktywów “na papierze” spada wraz ze spadkiem wartości waluty. W bieżącym roku ten wpływ to już €3.3m co widać w niższym zysku netto.

Istotnym elementem “poniżej” zysku operacyjnego są natomiast koszty finansowe, co ma związek ze zwiększonym długiem spółki (o czym poniżej), dlatego warto również spojrzeć na zysk operacyjny po odjęciu tych kosztów:

Źródło: Raporty finansowe spółki

Inwestycje, cash flow i sytuacja bilansowa

Wracając do wspomnianego rozwoju spółki, spójrzmy jak to wygląda w rachunku przepływów pieniężnych:

Źródło: Raporty finansowe spółki

Środkowy wykres pokazuje wydatki inwestycyjne Agoligi, które łącznie od początku 2017 roku wyniosły €38.5m. W tym czasie spółka wygenerowała €24m z działalności operacyjnej (lewy wykres), w związu z czym musiała sfinansować brakujące ok. €14m ze źródeł zewnętrznych (prawy wykres). Jeśli spojrzymy w bilans spółki to zobaczymy znaczący wzrost aktywów oraz zadłużenia, aczkolwiek stosunek długu do aktywów wydaje się być na rozsądnym poziomie:

Źródło: raporty finansowe spółki

Podobnie pod kątem wskaźnika dług netto do ebitda spółka jest obecnie na poziomie 1.6x (związanym z poprawą wyników oraz spłatą części zobowiązań w Q2’20) co jest dość bezpiecznym poziomem.

Spójrzmy w co spółka inwestowała w tym okresie – niestety szczegółowe rozbicie aktywów dostępne jest tylko w raportach rocznych, dlatego poniższa tabelka zawiera stan na koniec 2019 roku:

Źródło: Raporty finansowe spółki

Zakładam, że aktywa w budowie dotyczą elektrociepłowni, która została uruchomiona w lipcu bieżącego roku. Spółka nie podała całkowitego kosztu tej inwestycji. Wiemy natomiast ze strony spółki, że koszt nowego zakładu ekstrakcji oleju to około $9m (ok. €7-8m). W 2020 roku nakłady inwestycyjne wyniosły dodatkowe €10m i na ten moment brak informacji czego dotyczyły. Możliwe, że są związane z powiększeniem banku ziemi, o którym spółka wspomniała w raporcie rocznym za 2019 rok:

Źródło: Raport roczny za 2019r.

Inwestycyjne mają znaczenie w ocenie perspektyw Agroligi, dlatego napisałem do spółki z prośbą o wyjaśnienie na co zostały spożytkowane środki oraz informację na temat dalszych planów inwestycyjnych – jak tylko dostanę odpowiedź to zaktualizuję wpis.

Otoczenie rynkowe

Na koniec nie sposób nie wspomnieć o otoczeniu rynkowym i obecnych cenach surowców rolnych. Po pierwsze w ostatnich tygodniach w końcu widać odbicie na spółkach ukraińskich i ich indeks zbliża się do poziomu sprzed marcowej wyprzedaży:

Źródło: stooq.pl

Po drugie, i co bardziej istotone, ceny surowców rolnych biją rekordy. Poniżej wykres cen oleju słonecznikowego, który jest głównym produktem Agroligi (w USD od 2017 roku):

Źródło: Agencja APK Inform

Wszystko to sprawia, że jestem pozytywnie nastawiony do spółki i jej wyników w nadchodzących kwartałach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *