Krynica Vitamin po rekordowym kwartale

Krynica Vitamin jest producentem napojów funkcjonalnych oraz energetycznych, głównie dla różnych sieci handlowych. Spółka zadebiutowała na giełdzie w 2015 roku i od tego czasu raczej nie zrobiła zawrotnej kariery giełdowej, aż do 16 września bieżącego roku kiedy to Krynica opublikowała wstępne wyniki za Q2 2020 roku. Wyniki były fenomenalne – spółka w samym drugim kwartale zarobiła na czysto 52,6 mln zł – dla porównania łącznie w poprzednich 20 kwartałach (tj. od 2015 roku) Krynica zarobiła 32,6 mln zł.

Jak się można domyślić kurs akcji wystrzelił w kosmos:

Źródło: stooq.pl

Od tego momentu minęły 3 tygodnie i w międzyczasie spółka opublikowała raport za pierwsze półrocze 2020 roku, w którym tłumaczy z czego wynika ten niesamowity zysk – poniżej fragment raportu.

Źródło: KRYNICA VITAMIN SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

Kluczowe informacje:
– Spółka osiągnęła dodatkowe ok. 88 mln zł przychodu z produkcji płynu do dezynfekcji
– Produkcja ta była zdarzeniem jednorazowym i miała miejsce wyłącznie w kwietniu i maju
– Od tego czasu spółka nie wykonała więcej zleceń produkcji płynu i skupiała się na swojej podstawowej działalności

Na podstawie powyższych informacji zasadne jest pytanie ile warta jest Krynica i czy obecny kurs uzasadnia wycenę spółki. Aby sobie na to odpowiedzieć spójrzmy najpierw jak spółka była wyceniana historycznie na podstawie wskaźnika C/Z:

Źródło: stooq.pl

Jak widzimy powyżej poza przejściowymi wyskokami Krynica była wyceniana na ok. 8-10 krotność zysku netto za ostatnie 12 miesięcy (tzw. ttm – “trailing twelve months”). Aktualnie wskaźnik ten po rekordowym kwartale spadł do ok. 8.6 czyli możnaby uznać, że jest w dolnej granicy historycznej wyceny. Taka ocena spółki zignorowałaby jednak fakt, że na ten moment zysk z produkcji płynu należy potraktować jako zdarzenie jednorazowe.

Spójrzmy więc jak wygląda skorygowany wskaźnik C/Z dla Krynicy. Niestety spółka nie ułatwia nam zadania, ponieważ nie podała ile wyniósł zysk z produkcji płynu – znamy jedynie wysokość przychodów. W tym celu przyjmę kilka założeń:
– W scenariuszu bazowym przyjmuję marżę zysku netto z podstawowej działalności za Q2 na poziomie 4.4% czyli najwyższym jaki spółka osiągnęła w ciągu poprzednich 8 kwartałów; dodatkowo przedstawiam 2 ultra pozytywny scenariusze z powyższą marżą x2 i x3
– Przyjmuję, że zysk z produkcji płynu zostanie w 100% przeznaczony na dywidendę, tj. pomniejszam kapitalizację spółki o ten zysk
Poniżej moje obliczenia:

Na podstawie obliczeń, nawet w najbardziej pozytywnym scenariuszu C/Z spółki z podstawowej działalności wynosci 29.6 czyli ponad 3x poziom historycznej wyceny.

Podsumowanie

  • Na podstawie informacji ze spółki (tj. założenie, że produkcja płynu była jednorazowa) aktualna wycena Krynicy jest na poziomie 3-10x wyższym niż historycznie
  • Raport półroczny został opublikowany 30 września, tj. na ostatniego dnia Q3 co sugeruje, że nie powinniśmy się spodziewać podobnego one-off’u w trzecim kwartale
  • Czy kurs spółki już nie wzrośnie? W obecnych warunkach ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno spółkę zauważył “kapitał spekulacyjny”, który wyciągnął ją na obecny poziom i może być ona “grana” do wyników Q3. W mojej ocenie wyniki te nie będą tak spektakularne jak Q2 ale w każdym momencie spółka może powrócić do produkcji płynu, o czym powinna poinformować przez ESPI/EBI a to niewątpliwie będzie miało wpływ na kurs spółki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *