Polman pod wpływem “nowoczesnych technologii”

Polmanem zainteresowałem się pod kątem spółek, które mogą skorzystać na panującej pandemii koronawirusa. Spółka zajmuje się czyszczeniem instalacji przemysłowych oraz świadczy usługi remontu i konserwacji instalacji przemysłowych czy technologicznych. Polman został założony w 1986 r. przez Piotra Krawczyka i Mariusza Nowaka, którzy do dziś zarządzają spółką. Debiut na NewConnect odbył się w 2008 roku.

Przychody spółki są w ładnym trendzie wzrostowym i w zeszłym roku nawet pojawił się przyzwoity zysk – korzystam z zysku na poziomie burtto, ponieważ wyniki 2018 roku zostały “podbite” przeszacowaniem inwestycji o wartości ok. 1,8 mln zł.

Wpływ “Nowoczesnych Technologii IT”

Co ciekawe pod koniec 2015 roku spółka postanowiła zdywersyfikować działalność tworząc dział “Nowoczesnych Technologii IT”, który zajmował się tworzeniem stron/aplikacji typu: https://aktualnyodpis.pl/

Szczerze mówiąc nie mam pojęcia skąd pomysł na taki kierunek dywersyfikacji biznesu ale najwidoczniej nie był to dobry ruch, bo po niecałych 3 latach spółka wycofała się z tego projektu argumentując to m. in.:
“Zachodzące zmiany na rynku pracy, trudności w pozyskaniu oraz wysokie koszty utrzymania wykwalifikowanego, zewnętrznego personelu zarządzającego działem Nowoczesnych Technologii IT zostały ocenione przez Zarząd POLMAN S.A. jako nadmierne ryzyko, którego kontynuowanie jest nieuzasadnione ekonomicznie w ramach prowadzonej działalności podstawowej”

Aktywa działu zostały przekazane spółce carQ.pl Sp. z o.o. (www.carq.pl), w której Polman otrzymał 30% udziałów (na koniec 2019 było to 20%). To właśnie ta inwestycja “zrobiła” spółce wynik netto za 2018 rok. Wartość udziałów Polmana w tej spółce to ok. 2 mln zł co daje wycenę CarQ na poziomie prawie 10 mln zł przy 360 tys. zł straty za 2019 rok. Ciekawe.

Źródło: Raport roczny Polman za 2019 rok

Dodatkowo Polman udzielił spółce pożyczkę krótkoterminową o wartości 155 tys. zł. Biorąc pod uwagę wyniki CarQ za 2019 rok zasadne wydaje się pytanie czy spółka jest już zyskowana oraz jakie jest ryzyko spłaty tego zobowiązania.

Źródło: Raport roczny Polman za 2019 rok

Zamknięcie działu “nowoczesnych technologii” zapewne miało wpływ na spadek kosztów usług obcych o ok. 1 mln zł w 2019 roku ale niestety spółka nie podaje zbyt wielu szczegółów więc możemy się tylko domyślać jaki realny wpływ. W raportach za 2018 i 2019 rok w rubryce informującej o wynikach działalności zaniechanej widnieje tylko “nie dotyczy”.

Źródło: Raport roczny Polman za 2018 rok

Sytuacja płynnościowa

Innym wątkiem, który mnie zainteresował jest sytuacja płynnościowa spółki. Na koniec 2019 roku miała ona ok. 470 tys. zł na rachunkach bankowych oraz ok. 5,8 mln zł należności krótkoterminowych wobec 4,7 mln zł zobowiązań krótkoterminowych. Na pierwszy rzut oka wygląda ok ale jak spojrzymy szczegółowo to okaże się, że aż 2,3 mln zł należności stanowią należności przeterminowane:

Źródło: Raport roczny Polman za 2019 rok

Co przekłada się na opóźnienia w spłacie zobowiązań (nie jestem pewien skąd się wzięła kwota 553 tys. zł):

Źródło: Raport roczny Polman za 2019 rok

Opóźnienia w spłatach nie są znaczne (kwotowo i terminowo) ale niewątpliwie jest tu ryzyko dla spółki i w raporcie za pierwszy kwartał zobaczymy jaka część należności wpłynęła do spółki.

Warto zauważyć, że część zobowiązań krótkoterminowych stanowią wynagrodzenia (ok. 210 tys zł) oraz podatki, cła i ubezpieczenia społeczne (ok. 780 tys zł), czyli płatności które raczej należy dokonywać bez opóźnień.

Spółka ma również zobowiązania wobec wiceprezesa co może sugerować pomoc ze strony zarządu w utrzymaniu płynności:

Źródło: Raport roczny Polman za 2019 rok

Podsumowanie

Po analizie spółki mam więcej pytań niż odpowiedzi – mam nadzieję, że część wyjaśni raport za Q1. Na ten moment nie jest to jednak dla mnie temat inwestycyjny. Na plus zdecydowanie wyniki zeszłego roku. Na minus ryzyka związane z płynnością oraz inwestycje w carQ.

Raport za pierwszy kwartał pokaże czy spółka dalej generuje zyski oraz jak wygląda sytuacja płynnościowa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *